Reklama
 
Blog | Petr Sláma

Za Klause se stydíme: Otevřený dopis přátelům v Evropě

Milí přátelé,  v sobotu 10.října se stala Česká republika jedinou zemí, kvůli které Lisabonská smlouva dosud nevstoupila v platnost. Děje se tak, přestože smlouvu schválil senát i parlament ČR. Děje se tak kvůli prezidentu republiky, který ji odmítá podepsat. Chceme Vás ujistit, že pan Klaus v této věci nejedná a nemluví našim jménem. V rozporu s usnesením zastupitelských orgánů a vlády České republiky prosazuje své osobní vidění světa. Jeho na poslední chvíli ohlášený důvod je jenom jedním z mnoha, kterými racionalizuje svou nechuť k evropské integraci.

Jakožto občané ČR se chceme odpovědně a kriticky podílet na dalším utváření evropské politiky. K tomu je schválení Lisabonské smlouvy prvním krokem. Za jednání pana Klause se v této věci stydíme.

V Praze 19. října 2009

– Petr Sláma, teolog, UK v Praze -ETF, Štefánkova 1, 250 02 Stará Boleslav, slama@etf.cuni.cz
– Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, Práčská 81, Praha 10, 106 00, vera.roubalova@volny.cz
– Jiřina Šiklová, socioložka, Klimentská 17, 110 00 Praha 1,  e-mail jirina.siklova@ecn.cz

 

Reklama

Otevřený dopis  přátelům v Evropě můžete poslat – těm svým – třeba v anglickém znění níže. Můžete se  také připojit svým podpisem. Poštete e-mail na adresu stydimesezaklause@googlemail.com (adresu vezměte do bloku a přeneste do svého e-mailového formuláře).

Dopis podpořili Olga Brzorádová, Jan Čapek, Petr P.Payne,  prof.PhDr. Vilém Prečan, Zdeněk Susa, Zdeněk Svěrák, Jaromír Štětina a další.


Připojte se také.
 

K dopisu se dále připojili (doplňováno postupně) – seznam I. , seznam II., seznam III. a seznam IV. (.pdf).

 

Dear friends,


  On Saturday, the 10th of October, the Czech Republic became the sole country preventing the Lisbon Treaty from taking effect. This is so in spite of the fact that both the Chamber of Deputies and the Senate of the Parliament of the Czech Republic have approved the treaty. It is so simply because the President of the Czech Republic keeps refusing to sign it. We want to assure you that Mr. Klaus does not act and speak on our behalf. In defiance of the decision of the representative bodies and the Government of the Czech Republic, he is pushing his private view of the matter. His reason for not signing it, which he announced at the last moment, is but one of his many attempts to rationalize his aversion to European integration. As citizens of the Czech Republic, we want to play our part in the responsible and critical shaping of European policy. The approval of the Lisbon Treaty seems to be the first step towards this goal. We are therefore ashamed of Mr. Klaus' behaviour.


Prague, 19 October 2009

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama